Кафедра радіотехнічних систем

Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя

Про кафедру

Кафедра радіотехнічних систем ТНТУ ім. І.Пулюя проводить підготовку фахівців за спеціальністю 172 "Електронні комунікації та радіотехніка". Кафедра забезпечує навчальний процес підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр” та “магістр” в галузі знань 17 «Електроніка та телекомунікації» за спеціальністю 172 «Електронні комунікації та радіотехніка»

Спеціальність спрямована на опанування студентами спеціальних знань із: проектування програмно-апаратних платформ, які забезпечують отримання сучасних інтернет-послуг та сервісів, що працюють в глобальному середовищі; проектування «хмарних» дата-центрів у поєднанні з сучасними 4G та 5G- комунікаційними мережами; створення та використання новітніх технологій інтернету речей та побудова інформаційно-комунікаційних комп’ютерних систем.

В рамках спеціальності Телекомунікації та радіотехніка студенти отримують фундаментальну підготовку в галузі електронної техніки та її елементної бази, фізичних основ конструювання та виробництва засобів зв’язку, пристроїв передачі інформації; програмування, комп’ютерних методів аналізу та проектування функціональних вузлів і систем передачі даних, використання цифрових систем і інтелектуальних комп’ютерних технологій.

Випускники можуть працювати в будь-якій сфері інформаційної діяльності в державних, спільних і малих підприємствах в галузі телекомунікацій, на виробничих, комерційних та торгових фірмах з ремонту, програмування та налагодження телекомунікаційної апаратури, в компаніях мобільного зв’язку та мереж, в підрозділах зв’язку в банківських та фінансових установах, в яких використовуються сучасні інформаційні технології, засоби телекомунікації й комп’ютерна техніка, підприємствах та корпораціях, що займаються розробкою та виготовленням електронних систем діагностики та керування для таких галузей як автомобілебудування, медицина, станкобудування, літакобудування, роботизованих систем та комплексів.

Історія Кафедри

Дисципліни, які викладаються кафедрі, дозволять Вам отримати фундаментальні знання з теорії радіоприймальних та радіопередавальних пристроїв загального та спеціального призначення, всього комплексу побутової аудіо та відеоапаратури, включаючи супутникове телебачення, цифрової техніки зв'язку та систем телекомунікацій. Кваліфікований склад кафедри, завдяки великому практичному досвіду, надасть Вам ґрунтовні практичні рекомендації.

Викладання дисциплін здійснюється як з використанням спеціалізованого радіотехнічного обладнання, так і за допомогою сучасних програмних продуктів, які дозволяють швидко і якісно розробляти і тестувати радіотехнічні системи на ЕОМ.

Партнери кафедри

Зворотній зв'язок

  • м.Тернопіль, вул. Текстильна, 28, корпус № 9, к.611
  • kaf_rt@tu.edu.te.ua
  • 51-97-00