Кафедра радіотехнічних систем

Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя

Про кафедру

Кафедра радіотехнічних систем створена згідно з наказом ректора від 1 вересня 2009 року. Кафедра забезпечує навчальний процес підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр” та “магістр” в галузі знань 17 «Електроніка та телекомунікації» за спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка»

Історія Кафедри

Дисципліни, які викладаються кафедрі, дозволять Вам отримати фундаментальні знання з теорії радіоприймальних та радіопередавальних пристроїв загального та спеціального призначення, всього комплексу побутової аудіо та відеоапаратури, включаючи супутникове телебачення, цифрової техніки зв'язку та систем телекомунікацій. Кваліфікований склад кафедри, завдяки великому практичному досвіду, надасть Вам ґрунтовні практичні рекомендації.

Викладання дисциплін здійснюється як з використанням спеціалізованого радіотехнічного обладнання, так і за допомогою сучасних програмних продуктів, які дозволяють швидко і якісно розробляти і тестувати радіотехнічні системи на ЕОМ.

Партнери кафедри

Зворотній зв'язок

  • м.Тернопіль, вул. Текстильна, 28, корпус № 9, к.611
  • kaf_rt@tu.edu.te.ua
  • 51-97-00