Проектування цифрових пристроїв на програмованих логічних інтегральних схемах

Сучасні методи проектування цифрових схем (пристроїв) базуються на використання програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС), що дозволяє зменшити час від розробки принципової схеми пристрою до його реалізації, різко поліпшити його масо-габаритні показники та надійність, виконати моделювання його роботи на персональному комп’ютері. 

Тип дисципліни: 
Нормативні
Викладач дисципліни: 
Дунець В.Л.
Курси: 
4 курс 8 семестр