Пристрої надвисоких частот та антени

Мета: – опанування фундаментальними та прикладними поняттями, теорією та методологією сучасних основ розрахунків, проектування;
- засвоєння теоретичних положень, принципів та особливостей конструювання, побудови, проектування пристроїв НВЧ та антен.
Вивчення предмету ґрунтується на знаннях дисциплін “Вища математика”, “Фізика”, “Сигнали і процеси в радіотехнічних системах”, “Електродинаміка і поширення радіохвиль”, „Теорія поля”, „Основи теорії кіл”, „Комп’ютерне проектування” і є теоретичною базою для вивчення наступних предметів спеціального циклу. 

Тип дисципліни: 
Нормативні
Викладач дисципліни: 
Химич Г.П.
Курси: 
4 курс 8 семестр