Радіоавтоматика

Радіоавтоматика – це навчальна дисципліна, яка вивчає принципи побудови, методи аналізу і синтезу радіотехнічних систем і пристроїв. Радіоавтоматика являється прикладною дисципліною, яка базується на загальній теорії автоматичного регулювання і керування. 

Тип дисципліни: 
Вибіркові
Викладач дисципліни: 
Марценюк Анатолій Сергійович
Яськів Володимир Іванович
Яськів Анна Володимирівна
Курси: 
4 курс 7 семестр