Радіоелектронні системи

Викладено фізичні основи, теорія і принципи побудови радіолокаційних, радіонавігаційних систем та систем радіоуправління, розглянуті питання виявлення і розрізнення сигналів, оцінки та фільтрації їх параметрів, проаналізовано методи визначення місцезнаходження об'єктів на поверхні і в просторі. Містяться конкретні приклади побудови та розрахунку радіолокаційних і радіонавігаційних систем. 

Тип дисципліни: 
Нормативні
Викладач дисципліни: 
Лесів В.В., Марценюк А.С.
Курси: 
4 курс 8 семестр