Наукова діяльність студентів

Перелік публікацій здобувачів вищої освіти освітнього рівня "магістр" спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка (у т.ч із співвавторами):

1. Булич І. В. ПРОБЛЕМАТИКА ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЇ 5G В СВІТІ ТА УКРАЇНІ [Електронний ресурс] / І. В. Булич. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://el-conf.com.ua/wpcontent/uploads/2018/12/%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8... %BD%D0%B013.pdf.

2. Булич І. В. КОНЦЕПЦІЯ 5G В ГЛОБАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ [Електронний ресурс] / І. В. Булич, В. Л. Дунець. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://el-conf.com.ua/wp-content/uploads/2019/03/4- %D0%A7%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%9D%D0%90.pdf.

3. Дунець В. Л. Дослідження методів побудови мереж зв'язку п'ятого покоління/ В. Л. Дунець, І. В. Булич // Збірник тез доповідей VIII Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій―, 27-28 листопада 2019 року. — Т. : ТНТУ, 2019. — Том 1. — С. 48.

4. Бенедюк С.В. Метод виявлення корисного сигналу у шумі в короткохвильовому діапазоні радіохвиль / С.В. Бенедюк, Б.І. Яворський // Збірник тез доповідей VIII Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 28-29 листопада 2019 року. — Т. : ТНТУ, 2019. — Том 2. — С. 8.

5. Хвостівська Л.В. Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доповідей VIII міжнар. наук.-техн. конф. Молодих учених та студентів, (Тернопіль, 27–28 листоп. 2019.) /Хвостівська Л.В., Дедів І.Ю., Ісаєнко Д.В.// М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін]. – Тернопіль : ТНТУ, 2019. – 108-109.

6. Мишковець О.П. Виявлення та вимірювання багаточастоних радіолокаційних сигналів/ О. П. Мишковець, А. В. Буда// Збірник тез доповідей IV Міжнародної науково-технічної конференції „Теореитчні та прикладні аспекти радіотехніки, приладобудування і комп’ютерних технологій―, 20-21 червня 2019 року. — Т. : ТНТУ, 2019. — Том 1. — С. 99-101.

7. Чудик Н.В. Метод компресії відеоінформації для підвищення ефективності телекомунікаційних систем / Н.В. Чудик // Матеріали VІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів. Актуальні задачі сучасних технологій – Тернопіль 28-29 листопада 2018 року. – Т2.: ТНТУ, 2018. – С. 37.

8. Скороженін В. Дослідження широкосмугових опромінювачів НВЧ діапазону / Скороженін В., Спас Є., Никорук Д. // Збірник тез Міжнародної студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“, 26-27 квітня 2018 року. — Т. : ТНТУ, 2018. — Том 1. — С. 34. — (Інформаційні технології).

9. Дедів І. Ю. Метод автентифікації користувачів за параметрами голосових сигналів / І. Ю. Дедів, М. М. Кузик // Збірник тез доповідей Ⅵ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 16-17 листопада 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том 2. — С. 47.

10. Дедів І. Ю. Організація структури системи «Розумний дім» на базі мобільного пристрою / І. Ю. Дедів, М. П. Миськів, А. Л. Флорчук // Збірник тез доповідей Ⅵ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та 8 студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 16-17 листопада 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том 2. — С. 44.

11. Дедів І. Ю. Метод автентифікації користувачів за параметрами голосових сигналів / І. Ю. Дедів, М. М. Кузик // Збірник тез доповідей Ⅵ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 16-17 листопада 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том 2. — С. 47.

12. Москаленко В.С. Математична модель звукових сигналів у закритих приміщеннях / В.С.Москаленко, О.М.Юрченко, Л.В.Хвостівська // Матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційні моделі, системи та технології» Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, (Тернопіль, 1 – 2 лютого 2018 р.). – Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018. – С.14.

13. Дедів І.Ю. Організація структури системи «розумний дім» на базі мобільного пристрою / І.Ю.Дедів, М.П. Миськів, А.Л. Флорчук // Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доповідей міжнар. наук.-техн. конф. Молодих учених та студентів, (Тернопіль, 2017) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін]. – Тернопіль : ТНТУ, 2017.

14. Дедів І.Ю. Обгрунтування методів підвищення пропускної здатності систем стільникового зв’язку / І.Ю.Дедів, І.В. Березіцький // Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доповідей міжнар. наук.-техн. конф. Молодих учених та студентів, (Тернопіль, 2017) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін]. – Тернопіль : ТНТУ, 2017.