Дедів Ірина Юріївна

Посада: 
Доцент кафедри радіотехнічних систем
Науковий Ступінь: 
к.т.н

У 2008 році закінчивла з відзнакою магістратуру Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя за спеціальністю «Біотехнічні та медичні апарати і системи». 

З 2008 по 2010 рр. аспірант кафедри біотехнічних систем Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя за спеціальністю 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи.

З 2010 по 2011 рр. асистент кафедри біотехнічних систем Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

З 2011 по 2013 рр. учасник науково-дослідної роботи, яка виконувалась на кафедрі біотехнічних систем, ВК 37-11 «Дослідження змін функціонального стану організму людини за біосигналами засобами енергетичної теорії стохастичних сигналів», № д. р. 0111U005289.

У 2013 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Математична модель дихальних шумів для підвищення інформативності аускультатативних діагностичних систем» за спеціальністю: 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи (науковий керівник д.ф-м.н., проф. Драґан Я.П.).

На кафедрі радіотехнічних систем працює з 2014 року: асистентом (з 2014 р.), старшим викладачем (з 2015 р.), доцентом (з 2016 р.).

В 2017 р. отримала сертифікат №UA.A-161126-39 внутрішнього аудитора системи управління ISO 9001.

Автор 24 публікацій, з них 8 статей.

Викладає наступні дисципліни: «Системи та мережі телебачення», «Методологія та організація наукових досліджень» «Прогнозування розвитку науки і техніки», «Системи цифрової візуалізації», «Цифрові системи зв’язку».

Наукові інтереси: математичне моделювання та методи опрацювання сигналів.