Дунець Василь Любомирович

Посада: 
Завідувач кафедри радіотехнічних систем
Науковий Ступінь: 
к.т.н.

У 2004 році закінчив з відзнакою магістратуру Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя за спеціальністю «Біотехнічні та медичні апарати і системи».

У 2007 році закінчив аспірантуру Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя за спеціальністю 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи.

У 2013 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи. на тему: «Математична модель та метод опрацювання електрокардіосиґналу при фізичному навантаженні для підвищення точності кардіодіагностичних систем» (науковий керівник д.ф-м.н., проф. Драґан Я.П.).

На кафедрі радіотехнічних систем працює з 2013 року: асистентом (з 2013 р.), старшим викладачем (з 2015 р.), доцентом (з 2016 р.), виконуючий обов’язки завідувача кафедри (з 2017 р.).

Автор 18 публікацій, з них 7 статей.

Викладає наступні дисципліни: «Аналогові електронні пристрої», «Цифрове оброблення сигналів» «Системи автоматизованого проектування та моделювання РЕЗ», «Проектування цифрових пристроїв на ПЛІС», «Адаптивні системи обробки сигналів», «Мережі звязку», «Цифрові системи радіозв'язку».

Наукові інтереси: математичне моделювання та методи опрацювання сигналів.