Хвостівська Лілія Володимирівна

Посада: 
Асистент
Науковий Ступінь: 
кандидат технічних наук

У 2006 році закінчила Тернопільський державний економічний університет, спеціальність "Комп'ютерні системи та мережі" та кваліфікація "Інженер-системотехнік".

У 2013 році вона отримала другу спеціальність у Тернопільському національному технічному університеті ім. Івана Пулюя, що спеціалізується на фінансуванні та кредиті.

Протягом 2013-2016 років навчалась в аспірантурі на Кафедрі біотехнічних систем ТНТУ ім. Івана Пулюя за спеціальністю 01.05.02 - Математичне моделювання та обчислювальні методи.

З 2016 року по теперішній час - асистент Кафедри радіотехнічних систем Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

У 2021 році успішно захистила кандидатську дисертацію та на підставі рішення МОН України присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.02 Математичне моделювання та обчислювальні методи.

Автор понад 36 наукових праць, у тому числі 4 статті у наукових фахових журналах, в т.ч індексованих у наукометричній базі Web of Science.

Викладає дисципліни: архітектура ПК, САПР, мережі зв'язку, цифрові пристрої та мікропроцесори.

Наукові інтереси: комп'ютерна інженерія, інформаційні технології, математичне моделювання, обробка сигналів.