Умзар Юрій Августович

Посада: 
Доцент кафедри радіотехнічних систем (станом до 15.08.2020 р.)
Науковий Ступінь: 
к.т.н
Звання: 
Старший науковий співробітник, доцент

У 1971 році закінчив радіотехнічний факультет Таганрогського радіотехнічного інституту за спеціальністю інженер конструктор-технолог радіоапаратури.

З 1978 р. по 1981 р. навчався в аспірантурі НДІ радіозв’язку, у спеціалізованій вченій раді якого у 1981р. захистив кандидатську дисертацію по напрямку „Радіотехнічні системи спеціального призначення, включаючи техніку НВЧ і технологію їх виробництва.

У 1989 р. отримав вчене звання старшого наукового співробітника.

З 1989 р. по 1994р. працював начальником сектора, відділу, головним конструктором Тернопільського ДНТП „Промінь”.

З 1994 р. – директор ДНТП „ТЕХАС-К” в м. Тернополі.

В 2000 р. ...2001 р. – директор НДФ „Промінь-Антени”  Тернопільського ДНТП „Промінь”.

З 1998р. працював доцентом на кафедрі приладів та контрольно-вимірювальних систем.

До 15.08.2020 р. працював доцентом на кафедрі радіотехнічних систем ТНТУ ім. І. Пулюя, а також був гарантом ОПП "Телекомунікації та радітехніка".

Автор більше 66 наукових праць,  з них 15 винаходів.

Викладає наступні дисципліни: «Радіоелектронні системи та комплекси», «Мікропроцесорні системи».

Основним напрямком науково-технічної діяльності є антенна техніка спеціального призначення.