Яськів Анна Володимирівна

Посада: 
Старший викладач
Науковий Ступінь: 
кандидат технічних наук

2007-2011 рр. - Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, напрям радіоелектронні апарати. Отримала диплом бакалавра з відзнакою.        

2011-2012 рр. - Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, спеціальність «Біотехнічні та медичні системи і апарати». Отримала диплом магістра з відзнакою.

Лютий 2012 – липень 2012 р. - Каліфорнійський університет (UCI), м. Ірвін, США. У рамках магістерської програми під керівництвом професора К. Смедлі у її Лабораторії силової електроніки підготувала тези магістерської роботи.

Вересень 2012 – листопад 2012 р. - Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, молодший науковий співробітник.

2012-2015 рр. - Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, аспірант кафедри біотехнічних систем, спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.

З вересня 2015 р. - Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, асистент кафедри радіотехнічних систем.

Володіння мовами: українська – рідна, російська – вільно, англійська – вільно, німецька –початківець.

Автор 17 публікацій, з них 8 патентів.

Викладає наступні дисципліни: «Принципи телекомунікацій та радіотехніки».

Наукові інтереси: математичне моделювання в силовій електроніці.