Аспірантура

Випускники аспірантури

Яськів Анна Володимирівна

Тема: 
"Математичне моделювання для оптимізації енергетичних характеристик високочастотних перетворювачів електроенергії"
Спеціальність: 
01.05.02 - Математичне моделювання та обчислювальні методи
Науковий керівник: 
д.т.н., проф. Яворський Богдан Іванович

Хвостівська Лілія Володимирівна

Тема: 
"Математична модель та метод аналізу пульсового сигналу для підвищення інформативності фотоплетизмографічних систем"
Спеціальність: 
01.05.02 - Математичне моделювання та обчислювальні методи
Науковий керівник: 
д.т.н., проф. Яворський Богдан Іванович

Аспіранти на даний момент

Мишковець Олександр Пилипович

Аспірант 4-го року навчання в аспірантурі без відриву від виробництва.
Тема: 
"Розробка високодинамічних низькочастотних напівпровідникових перетворювачів електричної енергії"
Спеціальність: 
05.09.12 - Напівпровідникові перетворювачі електричної енергії
Науковий керівник: 
к.т.н., доц. Яськів Володимир Іванович.