Кафедра радіотехнічних систем

Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя

Про кафедру

Кафедра “Радіотехнічні системи” створена на факультеті контрольно-вимірювальних та радіокомп’ютерних систем наказом ректора 1 вересня 2009 року. Кафедра забезпечує навчальний процес підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр” та “магістр” в галузі знань 17 «Електроніка та телекомунікації» з орієнтацією на спеціальність 172 «Телекомунікації та радіотехніка»

Історія Кафедри

Дисципліни, які читаються на кафедрі, дозволять Вам отримати фундаментальні знання з теорії радіоприймальних та радіопередавальних пристроїв загального та спеціального призначення, всього комплексу побутової аудіо- та відеоапаратури, включаючи супутникове телебачення, цифрової техніки зв'язку та систем телекомунікацій. Кваліфікований склад кафедри, завдяки великому практичному досвіду, надасть Вам ґрунтовні практичні рекомендації.

Викладання дисциплін здійснюється як з використанням спеціалізованого радіотехнічного обладнання, так і на основі сучасних програмних продуктів, які дозволяють швидко і якісно розробляти і тестувати радіотехнічні системи на ЕОМ.

Партнери кафедри

Зворотній зв'язок

  • м.Тернопіль, вул. Текстильна, 28, корпус № 9, к.611
  • kaf_rt@tu.edu.te.ua
  • 51-97-00