Силабуси навчальних дисциплін

Бакалаври

Іконка PDF Аналогова схемотехніка

Іконка PDF Безпека життєдіяльності, основи охорони парці

Іконка PDF Вища_математика

Іконка PDF Вступ до фаху

Іконка PDF Генерування та формування сигналів

Іконка PDF Електронна компонентна база

Іконка PDF Загальна хімія

Іконка PDF Конструювання та технологія радіоелектронних засобів

Іконка PDF Метрологія

Іконка PDF Мікропроцесорна техніка

Іконка PDF Основи теорії кіл та сигналів

Іконка PDF Приймання та оброблення сигналів

Іконка PDF Програмування та алгоритмічні мови

Іконка PDF Проєктування цифрових пристроїв на програмованих логічних інтегральних схемах

Іконка PDF САПР

Іконка PDF Сигнали та процеси в радіотехніці

Іконка PDF Системи контролю, діагностики і підвищення надійності

Іконка PDF Системи та мережі телебачення

Іконка PDF Техноекологія та цивільна безпека

Іконка PDF Українська мова професійного спрямування

Іконка PDF Фізика

Іконка PDF Філософія

Іконка PDF Цифрове оброблення сигналів

Іконка PDF Інженерна та комп'ютерна графіка

Іконка PDF Іноземна мова професійного спрямування

Іконка PDF Історія та культура України

 

 

Магістри